Süni göllərin yaradılması

Son zamanlar süni su göllərin  yaratmaq  üçün polimer materiallar çox populyar olub.Onlar quruluğu yaxşı təmin  edir, həm də yüksək dayanıqlığa malikdir və etibarlıdır.

Avtomatik suvarma 

Avtomatik suvarma yaşıllıq sahəsi üçün  avtomatlaşdırılmış sulama  sistemi deməkdir.Avtomatik suvarma sitemləri mövcudb hava şəraitini nəzərə alaraq əvvəlcədən proqramlaşdırılmış  cədvəl üzrə işləyirlər.

 

Damcılı suvarma 

Damla suvarma-damcılama dozatoru vasitəsilə suyun əkilən bitkilərin  birbaşa kök hissəsinə tənzimlənərək nisbətən  az miqdarda  verilməsi  ilə yaranan suvarma  metodudur. Su və digər resurslara əhəmiyyətli qənaət etməyə imkan verir.

Yağmurlama

Yağışlama - suyun yağış kimi torpaq  üzərinə və bitkilərə püskürtülərək, əsasən, kənd təsərrüfatı üçün istifadə edilən suvarma üsuludur.

Mexaniki suvarma 

Mexaniki suvarma  insanın ıştrakı ilə  işləyən və suvarma detallarına nəzarət  edən avtomatlaşdırılmamış suvarma sistemidir.